Spotkanie barbórkowe. Wierzchosławice. 24 listopada 2012

Spotkanie barbórkowe. Wierzchosławice. 24 listopada 2012