Wizyta delegacji austrjackiej z okazji 90-lecia OSB w Wał Rudzie. Tarnów, Wał Ruda. 25 – 26 czerwca 2011

Wizyta delegacji austrjackiej z okazji 90-lecia OSB w Wał Rudzie. Tarnów, Wał Ruda. 25 – 26 czerwca 2011