XI Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tarnów. 2 czerwca 2011

XI Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tarnów. 2 czerwca 2011