„Tar-Krusz” Mecenasem Kultury

W pałacu Dolańskich w Radłowie odbyło się spotkanie z Anną Dymną i Józefem Baranem. W czasie spotkania przyznane zostały po raz pierwszy tytuły „Mecenasa Kultury Miasta i Gminy Radłów”. Jednym z dwóch laureatów tego prestiżowego tytyłu została nasza Spółka. Gośćmi kolejnego spotkania w cyklu „Gwiazdy w mieście” byli aktorka Anna Dymna i wybitny polski poeta Józef Baran. Miejsce spotkania, na które wybrano nieprzypadkowo salę balową pałacu Dolańskich w Radłowie sprawiło, że klimat poetyckiej biesiady przybrał formę radłowskiego salonu poezji. Prezentowane wiersze i teksty literackie przeplatane były balladowymi utworami Moniki Kuty... Czytaj więcej

Nagroda dla Zdzisława Gawina

Podczas XI Dni Radłowa burmistrz Zbigniew Mączka wyróżnił pamiątkowymi statuetkami przedsiebiorców, sponsorów radłowskich imprez kulturalnych. W gronie nagrodzonych znalazł się Zdzisław Gawin, prezes naszej spółki. Przedsiębiorcy, sponsorzy radłowskich imprez kulturalnych, nagrodzeni zostali podczas Dni Radłowa pamiątkowymi statuetkami przez burmistrza Zbigniewa Mączkę. – Minęło 25 lat wolnej Polski. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Samorząd nic nie może zrobić sam, jeżeli nie ma osób, nie ma przedsiębiorstw, którzy wspomagają samorząd we wszystkich działaniach. Dzisiaj przy okazji Dni Radłowa, chcieliśmy wszystkim darczyńcom, sponsorom, podziękować za wieloletnią współpracę, szczególnie za... Czytaj więcej