Nagroda dla Zdzisława Gawina

Opublikowano: czerwiec 15, 2018, 18:22

Podczas XI Dni Radłowa burmistrz Zbigniew Mączka wyróżnił pamiątkowymi statuetkami przedsiebiorców, sponsorów radłowskich imprez kulturalnych. W gronie nagrodzonych znalazł się Zdzisław Gawin, prezes naszej spółki.

Przedsiębiorcy, sponsorzy radłowskich imprez kulturalnych, nagrodzeni zostali podczas Dni Radłowa pamiątkowymi statuetkami przez burmistrza Zbigniewa Mączkę. – Minęło 25 lat wolnej Polski. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Samorząd nic nie może zrobić sam, jeżeli nie ma osób, nie ma przedsiębiorstw, którzy wspomagają samorząd we wszystkich działaniach. Dzisiaj przy okazji Dni Radłowa, chcieliśmy wszystkim darczyńcom, sponsorom, podziękować za wieloletnią współpracę, szczególnie za to wydarzenie, które mieliśmy rok temu, czyli Pierwszy Światowy Zjazd Radłowian, który bez ich pomocy, na pewno nie odbyłby się w takim wymiarze – mówił podczas wręczenia nagród Zbigniew Mączka.
W gronie nagrodzonych znalazł się Zdzisław Gawin, prezes naszej spółki. Specjalną nagrodę za pracę na rzecz promocji kultury w mieście i gminie otrzymał Zbigniew Marcinkowski, Kustosz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie.